Parasol nad lokalną społecznością Mazowsza

Na terenie koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się pierwsze na północnym Mazowszu warsztaty pn. Parasol. Zgromadziły one 70. przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za realizację zdań z zakresu zarządzania kryzysowego z powiatu ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego, mławskiego oraz żuromińskiego. 6 listopada takie same warsztaty odbędą się w Komorowie, wezmą w nich udział samorządowcy i specjaliści zarządzania kryzysowego z Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego i Pułtuska.

Spotkanie w Ciechanowie (22 października), było pierwszym w rejonie odpowiedzialności 5 MBOT, a drugim na terenie Mazowsza. Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe, do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Kolejne trzy warsztaty zorganizowane zostaną jeszcze w tym roku, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów mazowieckiej brygady.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej siły i środki 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Stawiennictwo żołnierzy WOT może by realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.).

Zespół Oceny Wsparcia: Ich zadaniem jest rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska.

Zespół Wsparcia Odbudowy: Po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu.