Padlewskiego i Sierakowskiego. Mają być gotowe z końcem października

Jak podaje Urząd Miasta Ostrołęka, trwają intensywne prace na ulicach Padlewskiego i Sierakowskiego na osiedlu Łazek w Ostrołęce.

W informacji miasta czytamy, że 18 i 19 maja „wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną podbudowy i warstwy wiążącej. Warstwa ścieralna będzie ułożona w późniejszym terminie.”

W najbliższych dniach przewidziana jest także rozbiórka nawierzchni bitumicznej i chodnika na ul. Padlewskiego oraz prace brukarskie na ul. Sierakowskiego.

Zakres zamówienia ul. Sierakowskiego obejmie: budowę jezdni, budowę chodników, wyspy dzielącej, ścieżek rowerowych, zjazdów bramowych, skrzyżowań, oświetlenia drogowego, przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy, odcinka sieci gazowej z przyłączem oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Zakres zamówienia ul. Padlewskiego obejmie: budowę jezdni, chodników, zjazdów bramowych, skrzyżowań, oświetlenia drogowego, przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy, odcinka sieci gazowej z przyłączem, remont drenażu rozsączającego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Miasto pozyskało na tę inwestycję 3 012 765,00 zł zł.  

Długość modernizowanego odcinka, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wynosi ok. 1,4 km. Wykonawcą jest firma Unibep. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 516 087,75 zł. Przewidywany termin wykonania zamówienia to 30 października 2020 roku.