Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Termin upływa 29 lipca

Ministerstwo Energii informuje, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych w całej Polsce pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy. Ta ponadlimitowa praca to efekt nowelizacji tzw. ustawy o cenach pądu. Ale… uwaga! oświadczenie można wysłać też pocztą!

Ustawa utrzymuje w 2019 roku ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy), muszą złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Termin złożenia oświadczenia w zasadzie upływa 27 lipca 2019 roku. Z tego jednak względu, że termin ustawowy wypada w sobotę, to oświadczenia złożone w poniedziałek również będą akceptowane. Odbiorcy indywidualni nie muszą tego robić.

W komunikacie Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu czytamy: „W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót w Ostrołęce otwarte jest w sobotę (27 lipca) w godz. 9.00-17.00, w niedzielę w godz. 11.00-19.00, a w poniedziałek 29 lipca w godz. 8.00-24.00.

W komunikacie ministra jest też zapewnienie, że „Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.” To ważna informacja, bo w punktach obsługi klienta jest bardzo tłumnie, i panuje powszechne przekonanie, że oświadczenie – by było ważne, należy dostarczyć osobiście.