Ostrożne, koło Zambrowa. Miała wizje Jezusa i Maryi? Biskup łomżyński wydaje oświadczenie

Niedaleko Zambrowa, we wsi Ostrożne, Czesława Polak miała mieć wizje Jezusa i najświętszej Maryi Panny. Pojawiły się też wiadomości, że kobieta miała też umrzeć i zostać wskrzeszona do życia. Oświadczenie w tej sprawie wydał biskup łomżyński Janusz Stepnowski.

O wydarzeniach w Ostrożnem, koło Zambrowa, nie wszyscy wierni wiedzą. Miało tam dojść do objawień Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Wizje miała Czesława Polak (do pierwszej miało dojść w 1984 roku).

W miejscu, gdzie ich doznała, stoi figura Jezusa w kapliczce. Tam, gdzie straciła go z oczu, postawiono kaplicę. O Czesławie Polak i jej wizjach Grzegorz Kasjaniuk napisał książkę „Serce w Serce”.

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski w sprawie rzekomych wizji Czesławy Polak wydał przed kilkoma dniami oświadczenie. Publikujemy je w całości:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYDARZEŃ W OSTROŻNEM

Czcigodni Kapłani, Drodzy Wierni!

Ze względu na coraz częstsze pytania i wątpliwości dotyczące wydarzeń w Ostrożnem, parafia Szumowo, Diecezja Łomżyńska, przekazuję do publicznej wiadomości następujące informacje:

  • Pani Czesława Polak jest osobą świecką, która dnia 30 czerwca 2000 roku na ręce ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka i za jego zgodą złożyła prywatny ślub czystości oraz uzyskała zgodę na noszenie habitu, jako znaku szczególnego osobistego oddania się Panu Bogu.
  • Wizje Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, o których mówi pani Czesława, są jej prywatnym doświadczeniem, niepotwierdzonym przez Kościół. Według relacji pani Czesławy wizje te nadal trwają, co stanowi zasadniczą trudność w ich analizie i ocenie.
  • Informacja przekazywana przez internetowy serwis video, oparta na słowach pani Czesławy, o jej śmierci i wskrzeszeniu do życia, jest nieprawdziwa. Nie ma żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej śmierć pani Czesławy.
  • Stolica Apostolska nigdy nie odnosiła się do wydarzeń w Ostrożnem, ani do osoby pani Czesławy. Nie wydała też żadnego dokumentu wyrażającego zgodę na jej życie pustelnicze.
  • Książka „Serce w Serce” autorstwa Grzegorza Kasjaniuka nie uzyskała imprimatur Kościoła, a jej treść nie była konsultowana ani ze mną, ani z Łomżyńską Kurią Diecezjalną. Tym samym publikacja ta nie jest i nie może być „dokumentem” potwierdzającym prawdziwość wydarzeń.
  • Ostrożne, ze względu na licznych wiernych tam udających się, jest i pozostanie szczególnym miejscem modlitwy, a obecność duchowieństwa w Ostrożnem motywowana jest opieką duszpasterską nad wiernymi, a nie wizjami pani Czesławy.

Łomża, 22 sierpnia 2019 r., N. 944/B/2019

+Janusz Stepnowski
 Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski
Kanclerz Kurii”