Ostrołęka z pieniędzmi na inwentaryzację źródeł ciepła

Prawie 187 tys. zł pozyskało miasto Ostrołęka na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki”. Pieniądze na ten cel znalazły się w budżecie Województwa Mazowieckiego.

O pozyskanych środkach i projekcie pisze ratusz:

„W ramach zadania planowane jest wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w każdym budynku lub lokalu na terenie miasta Ostrołęki: mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej – ogrzewanym indywidualnie.

Celem inwestycji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. W kotłowniach tych najczęściej spalany jest węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych oraz niesezonowane drewno czy odpady z gospodarstw domowych. Stosowanie wymienionych paliw ma ogromny wpływ na przekroczenia norm jakości powietrza na terenie miasta Ostrołęki.”

Wypełnione zostaną ankiety, dzięki którym stworzona zostanie baza inwentaryzacji budynków. Pomogą też w podjęciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Zadziwiony

Czy dobrze rozumiem? Za 187 000 zł zostanie zrobiona inwentaryzacja, czyli tabelka w formie papierowej lub elektronicznej zawierająca informacje o źródłach ciepła na terenie Ostrołęki?