Ostrołęka ważnym przystankiem na szlaku z Warszawy na Wielkie Jeziora

W tym roku Wody Polskie będą usuwać z Narwi pojedyncze głazy, które stanowią zagrożenie dla pływających jednostek, a jeszcze przed wakacjami zamontowany zostanie pomost pływający o długości 64 metrów, który połączy dwa istniejące nabrzeża stałe portu.

Pomost to koszt ponad 143 tys. zł. Ale to nie jedyna tegoroczna inwestycja. Nowością – która już zaistniała, są znaki nawigacyjne dla wodniaków. Boje oznaczają kierunek i strony szlaku żeglownego oraz wyznaczają przeszkody. Zostały zakupione przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce dla oznakowania szlaku żeglownego na Narwi od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Biebrzy. Nowych boi jest w sumie 320. Na zakup ich wszystkich wydano ponad 802 tys. zł. Pieniądze pochodziły z dotacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Kluczową jednak inwestycją, w ramach rozbudowy szlaku wodnego na rzece Narew, będzie rozbudowa portu wodnego.

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakłada przede wszystkim dostosowanie parametrów oraz infrastruktury portu do obecnie obowiązujących standardów oraz potrzeb użytkowników – informuje Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy PGW Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Całe zadanie inwestycyjne obejmuje: powiększenie basenu portowego,
budowę nabrzeża cumowniczego, budowę: pomostów stałych (dla większych jednostek żeglugowych), pomostów pływających (dla jednostek turystycznych i wędkarskich) oraz uzbrojenia nabrzeża portowego m.in. w: slip, stację paliwową i postumenty zapewniające wodę pitną oraz energię elektryczną.

W planach jest też monitoring, przebudowa drogi dojazdowej do portu, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wału przeciwpowodziowego, budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego, budowa budynku kapitanatu portu (siedziby zarządu zlewni) oraz przystosowanie terenu międzywala w pobliżu portu na pole biwakowo-kempingowe.

Chcemy aby Ostrołęka stała się ważnym przystankiem na szlaku z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie – podkreśla Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Wykonawca dokumentacji technicznej na przebudowę portu został już wybrany. Wstępny harmonogram inwestycji przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej w 2019 roku, natomiast w 2020 roku uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz ewentualne wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac. Wstępnie oszacowany okres realizacji robót budowlanych, to co najmniej dwa – trzy lata. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to ok. 27 mln zł.