Ostrołęcka Karta Młodzieży. Ulgi dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zarządzeniem prezydenta z 20 lipca, miasto Ostrołęka przystąpiło do realizacji programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży”. Oznacza to zniżki, ulgi i rabaty oferowane przez miejskie jednostki oraz firmy, które przystąpią do programu jako partnerzy.

Z ulg będą mogli korzystać uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie miasta Ostrołęki. W celu otrzymania karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej i złożyć go w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Odbiór karty następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia o nauce.

Karta wydawana będzie na okres uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i będzie miała charakter imienny, czyli nie może być użyczana innej osobie. Wydawanie „Ostrołęckiej Karty Młodzieży” rozpoczyna się 2 września 2020 roku.

Wzór karty już jest, ale jakie konkretnie będą ulgi, zniżki i rabaty – tego jeszcze nie wiemy.

W sprawie karty napisano list zachęcający partnerów do przystępowania do programu i oferowania młodzieży zniżek. Oto on:

„Szanowni Państwo,

w dniu 30 stycznia 2020r. Rada Miasta Ostrołęki uchwałą numer 232/XXIV/2020 przyjęła Program „Ostrołęcka Karta Młodzieży”. Program ten skierowany jest do uczniów ostrołęckich szkół ponadpodstawowych, a będzie realizowany w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji oraz towarów i usług oferowanych przez partnerów. Uchwała wpisuje się w podobne działania prowadzone w wielu miastach Polski, jak również jest wynikiem podjętej w dniu 15 stycznia 2020r. uchwały nr 11/III/2020 Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki. Program „Ostrołęcka Karta Młodzieży”, jako element polityki społecznej realizowanej przez Miasto Ostrołęka, ma przede wszystkim na celu promocję lokalnych przedsiębiorców przyjaznych w swojej działalności młodzieży.

Program polega na udzielaniu zniżek, ulg i rabatów na cały lub wybrany asortyment usług lub towarów od podmiotów, które przystąpią do programu jako Partnerzy Programu. Zobowiązują się oni do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków, w ramach porozumienia.

Przystąpienie partnera do programu jest ogłaszane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Miasta Ostrołęki w zakładce Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki informacji wskazującej na firmę (nazwę), logo partnera programu oraz jego ofertę dla młodzieży związaną z uczestnictwem w Programie.

Partner otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem identyfikacyjnym potwierdzającym uczestnictwo w programie. Jego odwzorowanie partner może umieszczać na witrynach, kasach (i innych dobrze widocznych miejscach), stronach internetowych, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych w szczególności posługując się naklejkami.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 514 661 664, wiadomościami do strony Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki na serwisie Facebook, bądź pod adresem poczty elektronicznej kartamlodziezy@gmail.com

Gorąco zachęcamy do udziału w Programie!”

5 4 głosów
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
jano

Czy oni nie mają tam kogoś z gustem plastycznym? Te projekty to jakieś koszmarki

Adam

Człowieku o gustach się nie dyskutuje!!!
Twojego znać nie chcę!