Ostrołęccy parlamentarzyści życzą pojednania, wiary i miłości

Niech Święta Zmartwychwstania Chrystusa przyniosą każdemu z nas spokój serca, pojednanie w rodzinach i środowiskach, odnowienie wiary i miłości do Boga oraz życzliwości do ludzi.

Niech w naszej Ojczyźnie panuje sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zgoda.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Senator RP Robert Mamątow

Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski