Osiedle Starosty Kosa. Sprawę ma rozwiązać kilka metrów kruszywa

O wyrównanie terenu między boiskiem Szkoły Podstawowej nr 5 a szczytami budynków przy ul. 11 Listopada 11 i 13 – zwrócił się z prośbą do prezydenta Ostrołęki radny Stanisław Szatanek.

Radny nadmienia, że w ubiegłym roku były tam wykonywane prace naprawcze, ale ” wskutek codziennego użytkowana, a także termiki związanej z okresem zimowym, pojawiły się ponowie nierówności.” Wprawdzie na mniejszą skalę, ale i tak, jak ocenia radny, będzie potrzebne około 6-8 m3 kruszywa na uzupełnienie i wyrównanie terenu. Efektem ma być mniejsza ilość uszkodzeń aut tam parkujących i pozytywna estetyka osiedla Starosty Kosa.

W odpowiedzi udzielonej przez prezydenta Łukasza Kulika czytamy, że wnioskowe prace zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej. Kiedy? Tego w odpowiedzi nie ma.