Osiedla Stacja. Rów już drożny, ale bolączki drogowe zostały

Jest odpowiedź rzecznika UM Ostrołęka na interpelację radnego Pawła Niewiadomskiego w sprawie budowy skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego, wyjazdu z ulicy Magazynowej oraz udrożnienia rowu melioracyjnego. Są to trzy istotne sprawy dla mieszkańców Osiedla Stacja.

Interpelacja została złożona 12 czerwca i została skierowana do prezydenta Ostrołęki.

Pierwsza bolączka dotyczyła skrzyżowania ulicy Słowackiego i Żeromskiego. W ocenie mieszkańców Osiedla Stacja wyspa jest za bardzo wsunięta w ulicę Żeromskiego, co może powodować utrudnienia przy wykonywaniu skrętu przy poruszaniu się pojazdów ciężarowych i dostawczych. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że wysepka została zaprojektowana w zgodzie z obowiązującymi wymogami.

Kolejny temat dotyczył wydzielenia dodatkowego pasa ruchu do wyjazdu w prawo z ulicy Magazynowej na Słowackiego. Radny zaznaczył przy tym, że właściciel gruntu, na którym znajduje się Biedronka, wyraża wolę współpracy z samorządem celem rozwiązania tego problemu, i przekazania części gruntu pod wyjazd. Z odpowiedzi udzielonej przez rzecznika prasowego wynika, że na poprawę wyjazdu z ul. Magazynowej Miasto Ostrołęka w chwili obecnej nie ma pieniędzy.

Trzecie bolączka dotyczyła działek, które przecina rów melioracyjny. Radny zwrócił uwagę, że rów ten od lat nie był udrażniany, jest zarośnięty i nie był koszony od dłuższego czasu. W imieniu mieszkańców Osiedla Stacja radny wyrazili obawę, że w przypadku gwałtownych opadów deszczu. taka sytuacja może skończyć się lokalnymi podtopieniami. Ta sytuacja uległa już poprawie. Rów został udrożniony i wykoszony.