OPWiK w Ostrołęce szuka wiceprezesa

Ogłoszono konkurs na stanowisko wiceprezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Konkurs ogłosiła rada nadzorcza OPWiK. Przyszły wiceprezes powinien m.in. posiadać wykształcenie wyższe I i II stopnia (najlepiej techniczne bądź ekonomiczne), a także co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych samodzielnych bądź wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

OPWiK zajmuje się zaopatrzeniem miasta Ostrołęki w wodę. Jest spółką miejską – mieści się ona przy ul. Kurpiowskiej.

Prezesem OPWiK jest Andrzej Jagielski.