Olszewo Borki: pożar w urzędzie gminy. Na szczęście na niby (zdjęcia)

Pożar, ewakuacja pracowników (w tym dwóch poszkodowanych) – tak w wielkim skrócie można podsumować działania strażaków ochotników z Olszewa-Borek, którzy 4 października ćwiczyli swoje umiejętności w budynku Urzędu Gminy.

Zadaniem służb ratowniczych było ewakuowanie osób poszkodowanych z zagrożonych budynków, udzielenie im pierwszej pomocy oraz ugaszenie pożaru.

Celem tych ćwiczeń było:
– sprawdzenie przygotowania obiektu i pracowników urzędu gminy do działań w przypadku powstania pożaru, w tym prowadzenia ewakuacji zbiorowej,
– doskonalenie techniki gaszenia pożarów i ratownictwa medycznego,
– sprawdzenie umiejętności z zakresu ratownictwa i współdziałania strażaków ochotników.

Fot. OSP Nowa Wieś