Od soboty bez maseczek. Ale pod pewnym warunkiem i z wyjątkami. Przypominamy nowe zasady

Od soboty 30 maja zniesiony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w otwartej przestrzeni. To w ramach luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Rząd podjął decyzję, że od 30 maja nie trzeba będzie już zasłaniać twarzy w przestrzeni otwartej. Bez maseczek będzie można zatem spacerować choćby po mieście.

Jest jednak jeden warunek: obyć się bez maseczek możemy tylko wówczas, gdy mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od innej osoby.

Jeśli więc jesteśmy na zewnątrz, na zatłoczonym chodniku, to musimy zasłaniać usta i nos (z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos).

Są jednak miejsca, w których obowiązkowo nadal trzeba będzie zasłaniać usta i nos. Chodzi o:

  • autobusy i tramwaje,
  • sklepy,
  • kina i teatry,
  • salony masażu i tatuażu,
  • kościoły,
  • urzędy.

Nie trzeba natomiast zakrywać ust i nosa:

  • w pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne,
  • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.