Od poniedziałku nowe zasady korzystania z obiektów sportowych w Ostrołęce

Od 8 czerwca zmieniają się zasady uprawiania sportu na obiektach sportowych: jednocześnie będzie mogło by z nich korzystać do 150 osób (wciąż bez udziału publiczności). Otwarte też zostaną szatnie i węzły sanitarne.

Ponadto obowiązuje kilka zasad, o których informuje rozporządzenie Rady Ministrów, a które przypomina Urząd Miasta w Ostrołęce:

• weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
• dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
• zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
• dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
• 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Urząd Miasta informuje, że na wszystkich obiektach w widocznych miejscach umieszczone będą regulaminy.