Obwodnica Ostrołęki. Zobacz na jakim etapie jest ta inwestycja

Dziewięć obwodnic w województwie mazowieckim zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpoczął. Zobacz na jakim etapie jest obwodnica Ostrołęki.

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w grudniu 2019 roku podpisała umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawcą dokumentacji o wartości ok. 2,9 mln zł jest Multiconsult Polska Sp. z o.o., który zrealizuje zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty jej  zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w październiku 2022 roku.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, wykonanie badań geologicznych oraz raportu o oddziaływaniu przyszłej trasy na środowisko. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Planowana obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie ruchu głównego przyspieszonego (GP) z dostępnością poprzez skrzyżowania/węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony drogami serwisowymi.

Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin – głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis. Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie powiatu ostrołęckiego.

Długość całego odcinka w zależności od wariantu wynosi ok. 13-13,5 km.

 Planowany harmonogram realizacji:

– do czerwca 2021 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

– 2023 r. – ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj”

– 2024 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

– 2025-2027 – planowane lata realizacji robót budowlanych

5 1 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
luk

do tego czasu Kulik powinien zaproponować rozwiązania tymczasowe na rondzie za mostem ale nic nie robi tylko ludzi zwalnia z roboty cały czas.

nieopłacony czytelnik

Jak mają robić obwodnicę tak jak elektrownię to chyba podziękujemy….