Obwodnica Ostrołęki: GDDKiA czeka na projektanta. Kiedy może zacząć się budowa?

Miejmy nadzieję, że do końca wakacji uda się poznać firmę, która zaprojektuje obwodnicę Ostrołęki.

W temacie budowy obwodnicy Ostrołęki niewiele konkretnego się działo przez ostatnich parę lat. Wielkim zawodem był choćby brak wpisania jej do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 za rządów PO-PSL.

Obwodnica Ostrołęki wprawdzie znalazła się w kolejnym programie rządu Ewy Kopacz, ale na zapowiedziach, że powstanie w latach 2019-2022, się skończyło.

Konkrety pojawiły się nie dawno, za obecnego rządu. Minister infrastruktury zatwierdził ją do realizacji, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na jej projekt. Mowa o połączeniu drogi krajowej nr 61 na Warszawę z drogą krajową nr 53 na Mazury.

Pierwszy przetarg ogłoszono w październiku 2018 roku, ale oferta z najniższą ceną (3,5 mln zł) znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na to zadanie (2,5 mln zł). Przetarg unieważniono, a w maju ogłoszono drugi. On także został unieważniony i to z tych samych powodów. Tym razem najniższa oferta opiewała na 2,9 mln zł.

Teraz GDDKiA ponownie ogłosiła przetarg na opracowanie projektu obwodnicy Ostrołęki. Projektant będzie miał za zadanie:

  • ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów)
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Swoje oferty firmy mogą składać do 29 sierpnia. Projekt ma być gotowy w ciągu prawie 3 lat od daty zawarcia umowy. A podpisanie jej, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, planowane jest na listopad 2019 roku.

Planowany harmonogram realizacji:

  • 2022 r. – ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”
  • 2023 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
  • 2025 r. – 2027 r. – realizacja robót budowlanych