Objazd otwarty. Tak jeździmy przez ponad miesiąc (zdjęcia)

Z kilkudniowym opóźnieniem udostępniono kierowcom objazd prowadzący z mostu zastępczego do centrum Ostrołęki.

Objazd miał obowiązywać od 22 lipca, ale nie był jeszcze gotowy w tym dniu zjazd w ul. Szwedzką, brakowało też odpowiedniego oznakowania. Po kilku dniach objazd zaczął funkcjonować.

Objazd w Ostrołęce – kilka najważniejszych informacji:

  • od 22 lipca mostem zastępczym nie przejadą tiry. Zostały czasowo (do końca sierpnia) cofnięte im pozwolenia na przejazd przeprawą tymczasową. Muszą korzystać więc z objazdów poza miastem. Ciężarówki, których kierowcy nie wiedzą o tym, zawraca Straż Miejska. Zakaz nie dotyczy jednak służb miejskich, autobusów, pojazdów zaopatrzenia do 10 ton czy policji, straży pożarnej, pogotowia itp.
  • inaczej wjeżdżamy do miasta od strony Warszawy i Olsztyna w kierunku Łomży (DK 61): jedziemy mostem zastępczym, potem zjeżdżamy z przeprawy w ulicę Szwedzką, z niej skręcamy w ulicę Szpitalną, którą dojedziemy do zjazdu ze starego mostu, na drogę krajową nr 61 prowadzącą m.in. do Łomży
  • nic nie zmienia się, jeśli chodzi o wyjazd z Ostrołęki w kierunku Warszawy. Dalej jedziemy ulicą Mostową, Spacerową i mostem zastępczym

Ze względu na objazd zmieniona została też nieco organizacja ruchu na niektórych ulicach Starego Miasta w Ostrołęce, np. do ulicy Szpitalnej dojedziemy tylko od ulicy Farnej. Warto więc, jadąc przez ostrołęcką starówkę, zwracać uwagę na znaki i tablice informacyjne.

Konieczność wprowadzenia objazdu, a także zakazu wjazdu ciężarówek, to efekt prac prowadzonych w związku z remontem starego mostu. Wykonawca przebudowy przeprawy, firma Strabag, zajęła się poszerzaniem nasypów pod ulicą Mostową (czyli pod zjazdem ze starego mostu).