O problemach i potrzebach nastolatków. Warsztaty online w „Haliku”

W II SLO im. Toniego Halika trwa projekt „Drabina rozwoju liderów”. Pomoże on uczniom zrozumieć siebie i swoich rówieśników, a nauczycielom dorastającą młodzież.   

Projekt w szkole realizuje Fundacja Drabina Rozwoju, a współfinansowany jest on ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Programu Zdrowia.   

Zajęcia odbywają się online na platformie Microsoft Teams, a bierze w nim udział 24 uczniów i 18 nauczycieli.

Mają one formę warsztatów – przede wszystkim uczą wrażliwości na potrzeby rówieśników. reagowania na niepokojące zachowania zarówno w realnym, jak też wirtualnym świecie.

Podczas 10 godzin warsztatów z pedagogiem Małgorzatą Kisiel młodzi ludzie uczą się rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, właściwej komunikacji, postawy gotowości do pomocy innym. Z kolei na zajęciach z psychologiem Pauliną Jakubowską uczą się rozumieć siebie i innych.

Nauczyciele w trakcie pięciu godzin warsztatów dowiedzieli się więcej o problemach uczniów w wieku dorastania. Był też czas na wymianę doświadczeń.

W ramach projektu powstaje także aplikacja „OdyseJa – kosmiczna podróż po planetach rozwoju osobistego”, która ma pomóc użytkownikom w radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, choćby w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.     

Ważnym elementem programu jest powstanie poradni „Zawsze jest jakieś wyjście”. Znajdziemy tu profile poradni i ośrodków pomocy, konsultacje przez wideo-chat, chat i telefon, grupy wsparcia i warsztaty, specjalistę na interaktywnej mapie, ciekawe materiały dotyczące pomocy psychologicznej.    

Fot. Pixabay