O oszustwie w Ostrołęce sprzed 90 lat. „Wywoził dziewczyny zagranicę”

Każdego dnia, przeglądając gazety, czytając wiadomości w Internecie, słuchając radia lub oglądając telewizję, natrafiamy na informacje o różnego rodzaju skandalach, wykroczeniach i przestępstwach popełnianych przez ludzi. Wiadomości tego rodzaju skutecznie przyciągają uwagę odbiorców.

Chociaż kilkadziesiąt lat temu dostępność mediów i blisko nie można było porównać do obecnej, również wtedy gazety zamieszczały notatki o przejawach ciemniejszej strony natury ludzkiej. Tego rodzaju rzeczy działy się także w naszym mieście, o czym dowiedzieć się możemy, chociażby z „Dziennika Bydgoskiego” z dnia 21 sierpnia 1929 r.

„W lipcu roku bieżącego przybył do Ostrołęki niejaki Hersz Makowski i zamieszkał w Polsce na czas krótki, rzekomo w związku z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu.

Podawał się za bogatego kupca i przemysłowca, który zatrudnia w swych zakładach przemysłowych w Ameryce ponad 12000 robotników.

Podejrzaną swoją działalność w Ostrołęce i okolicach rozpoczął Makowski od przedstawienia się bogatemu kupcowi Hacko Moszkowi Zilbersztejnowi za jego bliskiego krewnego i od nawiązania szeregu znajomości z ładnymi i bogatymi Żydówkami, które namawiał do wyjazdu na jego koszt do Ameryki, obiecując im intratne posady w swych zakładach przemysłowych.

Chęć wyjazdu z Makowskim do Ameryki wyraziło 6 Żydówek, kilka innych zaś przyrzekło mu, że wyjada z nim do Warszawy, Poznania i innych miast celem poznania ich osobliwości.

Tymi już mocno podejrzanymi poczynaniami Makowskiego zainteresowała się policja i po mozolnych, w największej tajemnicy przeprowadzonych dochodzeniach stwierdziła niezbicie, że rzekomy Hersz (z ang. Herck) Makowski nazywa się właściwie Orlański Dawid i od r. 1926 zamieszkiwał on stale w Białymstoku.

Z innych źródeł policja otrzymała wiadomości, że Orlański był już karany sądownie za fałszerstwo paszportów zagranicznych. W r. 1925 wyemigrował do Ameryki, gdzie był karany za fałszerstwa czekowe i jako taki deportowany w drodze karnej do Polski na początku roku 1926.

Wszystkie dane powyższe sprawiły, że Orlański Dawid, false Hersz Makowski został aresztowany w Ostrołęce pod zarzutem uprawiania handlu żywym towarem i przekazany władzom sądowym, które osadziły go w więzieniu”.

Dziennik Bydgoski, 21 sierpnia 1926 r., nr 191.