Nowy rok szkolny w czasach pandemii. Jak będzie wyglądać? Wytyczne

1 września uczniowie mają wrócić do szkół – taki jest plan Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowało wytyczne dotyczące nauczania w placówkach oświatowych. Oto najważniejsze zasady.

Po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa uczniowie mają powrócić do szkół. 1 września ma się rozpocząć tradycyjny rok szkolny.

Oczywiście funkcjonowanie szkoły będzie wyglądało nieco inaczej niż dotychczas. Wszystko ze względu na pandemię. MEN, MZ i GIS przygotowały w tej sprawie wytyczne – zapisano je na 7 stronach.

Podajemy najważniejsze zasady:

  • częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
  • przy wejściu do szkoły dezynfekcja rąk,
  • regularne czyszczenie pomieszczeń, wietrzenie sal i korytarzy przynajmniej raz na godzinę.

Ważne! Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek.

GIS wskazuje: „Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności.”

Pełne wytyczne znajdziecie TUTAJ.