Nowy prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce

W poniedziałek 28 października sędzia Tomasz Sagała zakończył sześcioletnią kadencję prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Z dniem 29 października na nową kadencję prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Minister Sprawiedliwości powołał pana sędziego Tomasza Deptułę. 

Tomasz Deptuła ma 43 lata. Orzeka w wydziale I cywilnym Sądu Okręgowego w Ostrołęce od roku 2011. Uprzednio orzekał w wydziale I cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku, pełniąc funkcję wiceprezesa i przewodniczącego wydziału cywilnego tego sądu.

W ostatnim okresie pełnił funkcję wizytatora w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce oraz członka komisji egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości do spraw przeprowadzania egzaminów komorniczych dla apelacji białostockiej i gdańskiej. 

Jest obecnie Komisarzem Wyborczym w Ostrołęce I. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego i handlowego oraz psychologii. Ma jedno dziecko, dziesięcioletnią córkę.

Nowy prezes podziękował swojemu poprzednikowi za zaangażowanie przez minionych sześć lat – zrobił to m.in. za pośrednictwem strony internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

– W okresie tym, obejmującym wprowadzenie wielu ważnych zmian funkcjonalnych w wymiarze sprawiedliwości, w tym w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, pan sędzia dał się poznać, jako osoba o ponadprzeciętnych zdolnościach analitycznych, umiejętności poszukiwania konstruktywnych rozwiązań ustrojowych i organizacyjnych, zdeterminowana w dążeniu do ulepszenia tych wszystkich sfer działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce, które zostały powierzone jego władzy.

Życzymy panu sędziemu dalszych sukcesów w pracy w wymiarze sprawiedliwości – dodał Tomasz Deptuła.