Nowy most. Jest koncepcja. Są kalkulacje. Jest wizja…

Prawie 50 mln zł brutto ma kosztować budowa nowego mostu. Połączy on brzegi Narwi na wysokości Teodorowa (gm. Rzekuń) i Łęgu Przedmiejskiego (gm. Lelis). 

O koncepcji nowej przeprawy przez Narew dyskutowano 22 marca w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Rozmawiali przedstawiciele Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Instytut wygrał przetarg na opracowanie koncepcji mostu w okolicach Teodorowa.

Początek mostu ma znajdować się w gminie Lelis, w ul. Ostrołęckiej. Powstanie tam rondo. Drugie rondo ma zostać wybudowane przy składowisku popiołów. Sam most (z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3 m) ma mieć długość 220 m. Na włączeniu drogi krajowej nr 61 Instytut zaprojektował trzecie rondo, z wylotem w kierunku elektrowni. Łącznie most i dojazdy do niego będą mieć długość 3 700 m.

Na stronie Starostwa czytamy:

Warto wspomnieć, że koncepcja nie opiera się tylko na mapach i danych z gmin oraz wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami starostwa, ale też uwagach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ekologów i innych zainteresowanych jednostek, lecz w dużej mierze także na wizji w terenie projektantów z Instytutu.

Przeprawa kosztować ma ok. 17 mln zł. Ale to nie wszystkie wydatki związane z tą inwestycją: doliczyć należy jeszcze koszty technologiczne (6-7 mln zł), te związane z budową dróg i rond (13,5 mln zł) – wszystkie podane kwoty są kwotami netto. Razem za całość trzeba będzie więc zapłacić ok. 47 mln zł brutto.

Most i cała infrastruktura towarzysząca mają powstać dzięki dofinansowaniu z rządu i programowi „Mosty dla regionów”. Samorządy powiatu i gminy Lelis zgodziły się na złożenie wniosku w tej sprawie. Czekają jeszcze na podobną decyzję gminy Rzekuń – radni gminy będą dyskutować na ten temat na sesji w tym tygodniu.

W spotkaniu dotyczącym koncepcji uczestniczyli, oprócz władz powiatu ze starostą Stanisławem Kubłem na czele, także wójtowie gmin Lelis i Rzekuń, radni powiatowi, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz przedstawiciele Instytutu.