Nowoczesne urządzenia dla Kolorowej Szkoły w Ostrołęce

Siedem nowoczesnych urządzeń pomagających w komunikacji trafiło do Kolorowej Szkoły w Ostrołęce. Skorzystają z nich podopieczni placówki, osoby niepełnosprawne.

Urządzenia przydadzą się uczniom, którzy mają problem ze porozumiewaniem się w zrozumiały sposób. Zmagają się oni z wieloma schorzeniami, m.in.  afazją, autyzmem, dyzartrią, niepełnosprawnością intelektualną czy dziecięcym porażeniem mózgowym.

Komunikatory – służące do nagrywania wiadomości głosowych – pomogą im m.in. wyrazić swoje potrzeby, a program do drukowania symboli pozwoli na tworzenie książek do komunikacji.

Urządzenia szkoła otrzymała dzięki konkursowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”. W ten sposób PSE na terenach, gdzie realizuje swoje inwestycje, wspiera finansowo wartościowe, lokalne projekty. A przypomnijmy, że u nas PSE zbuduje linię przesyłową o napięciu 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce i możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

– Osoby niemówiące mają zazwyczaj kłopot z adaptacją w najbliższym otoczeniu – mówi prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę”, które prowadzi Kolorową Szkołę, Małgorzata Szafrańska. – Nie mogą one wyrazić własnych potrzeb czy uczuć. Z reguły są postrzegane jako osoby funkcjonujące poniżej swoich możliwości intelektualnych. Projekt Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę” i PSE jest odpowiedzią na ten problem.

Chcemy nauczyć naszych podopiecznych komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami czy terapeutami.