Nowe przepisy paliwowe dla rolników

Każdy rolnik może dwa razy w roku ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na paliwo (olej napędowy) wykorzystywane w gospodarstwie. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy zwiększające dofinansowanie do paliwa rolniczego. Zwiększono wielkość zwrotu podatku akcyzowego w cenie zakupu paliwa rolniczego z 86 litrów do 100 litrów na jeden hektar. Nowelizacja wprowadziła też bardzo ważną zmianę dającą możliwość dodatkowej dopłaty dla hodowców bydła mięsnego i rolników produkujących mleko. Wielkość dodatkowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów będzie liczona od 30 litrów na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP) np. jedną krowę.

Należy pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego rolnik musi dołączyć imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego przez ostatnie sześć miesięcy, a hodowcy bydła pobrane zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika.

Pierwszy termin składania wniosków zakończył się 28 lutego. Pieniądze zostaną wypłacone w kwietniu.

fot. pixabay.com