Nowe placówki dla dzieci specjalnej troski

Kolorowe Przedszkole i Szkoła Przysposabiającą do Pracy – takie dwie nowe placówki planuje uruchomić Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obecnie stowarzyszenie prowadzi w Ostrołęce: „Kolorową Szkołę”, Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Gimnazjum. Nowe placówki mają ruszyć wraz z wrześniem 2019 roku.

Kolorowe Przedszkole terapeutyczne przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Zespół Retta, Zespół Downa, Autyzm, Mózgowe Porażenie Dziecięce, dzieci niedowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją) i dla dzieci skierowanych na nauczanie indywidualne w domu (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

W ramach realizacji podstawy programowej placówka zapewnia m.in.: indywidualne podejście do każdego dziecka; zespół kompetentnych i wysoce wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów; terapie dostosowane do potrzeb dziecka; rehabilitację indywidualną; odpowiednią bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną; doskonale dostosowany budynek pod kątem barier architektonicznych; terapię ręki, Poranny Krąg, Knill; terapię psychologiczną; – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się AAC; zajęcia plastyczno-techniczne oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych (alpakoterapia, muzykoterapia, sensoplastyka, rehabilitacja, logopedia).

Terapeutyczne Przedszkole przygotuje swoich małych podopiecznych do edukacji szkolnej i późniejszego samodzielnego życia. Odbywać się tam będą zajęcia i konsultacje z dziedziny fizjoterapii, psychologii, logopedii i pedagogiki.

Placówka skupia się na rozwoju sposobu komunikowania dzieci oraz na wdrażaniu ich do życia społecznego. Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwa wyspecjalizowany personel: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, logopeda i neurologopega, psycholog, fizjoterapeuta, tyflopedagog, muzykoterapeuta, terapeuci ręki, alpakoterapeuta, trenerzy zajęć z sensoplastyki.

Dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole jest bezpłatne. Na specjalistyczne zajęcia trzeba długo czekać w poradniach. Natomiast w przedszkolu zajęcia te są prowadzone bez dodatkowych opłat, a nasi specjaliści pracują z poświęceniem i zamiłowaniem.

Kolorowe Przedszkole ma możliwość zorganizowania bezpłatnej indywidualnej terapii dla 15 maluchów w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego pod warunkiem, że w przedszkolu są wolne miejsca.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Heniek

Można, można. A nasz pan prezydent Kulik to nawet hospicjum nie pozwolił otworzyć. Ot co, ludzie muszą pomagać ludziom w potrzebie.