Niewybuch w gminie Goworowo. Znajdował się u podstawy nasypu kolejowego

We wtorek 14 lipca około godziny 13 policja poinformowała o niebezpiecznym znalezisku. Znaleziono je na terenie gminy Goworowo.

Pomiędzy wsiami Wolkowe – Nogawki znaleziono niewybuch pocisku artyleryjskiego. Trafiono na niego podczas prowadzonych tam prac ziemnych. Przedmiot znajdował się u podstawy nasypu kolejowego.

– Bezpośrednio po otrzymanej informacji dyżurnemu policji na miejsce pojechali policjanci z nieetatowej grupy rozminowania minersko-pirotechnicznego, którzy potwierdzili zgłoszenie – mówi oficer prasowy Policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.

Znaleziony przedmiot to niewybuch pocisku artyleryjskiego kal. 85 mm wraz z zapalnikiem

Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne miejsce przed dostaniem się do niego osób postronnych. O znaleziskach powiadomiono także saperów, którzy mają w najbliższym czasie wywieźć je na poligon.  

Policja przypomina, co należy zrobić, gdy się znajdzie niewybuch:

  • znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć.
  • o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.