Niedziela w Chudku. Na kurpiowską nutę

Gry, zabawy, prezentacje artystyczne, wspólne biesiadowanie oraz zabawa taneczna przy muzyce disco polo – wszystko to 4 sierpnia czekało na uczestników imprezy pod nazwą „Niedziela na wsi w Chudku”.

Wśród niedzielnych atrakcji znalazły się występy zespołów: „Kurpianka”, KGW „Chudkozionki”, KGW „Stokrotki” oraz KGW „Czarne Brzozy”.

Były też pokazy strażackie i przysmaki z grilla.

Głównymi organizatorami imprezy byli: koła gospodyń wiejskich z Chudka, które pozyskały na swoją działalność pieniądze rządowe oraz sołtys wsi Chudek.