„Nie pozwolimy pozbawić się chociażby piędzi ziemi” -ostrołęczanie w obronie granic Polski

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach odosobnienia poszczególne ziemie polskie znowu znalazły się w granicach jednego ciała politycznego. Proces odbudowy państwowości polskiej odbywał się stopniowo.

Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski zawiązał się Związek Obrony Kresów Zachodnich. Jedno z jego kół działało również w Ostrołęce. Aktywiści związku bronili polskich praw narodowych, reagowali na przejawy separatyzmu w Górnym Śląsku oraz na Pomorzu.

W 1930 roku Koło Związku Obrony Kresów Wschodnich w Ostrołęce przesłało do władz w Warszawie rezolucję w sprawie polsko-niemieckiego traktatu handlowego z żądaniami należytego zabezpieczenia polskiego stanu posiadania na ziemiach zachodnich oraz likwidacji niemieckich osad kolonijnych.

O skali zjawiska świadczy to, że rezolucję podpisali Związek Właścicieli Nieruchomości, Towarzystwo Szkoły Średniej, Ochotnicza Straż Ogniowa, Związek Ziemian, Komitet Powiatowy Ligi Obrony Powietrznej Państwa, Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, Powiatowe Koło Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik”, Koło Związku Ludowo-Narodowego, Kasa Spółdzielcza Przemysłowców Łomżyńskich, Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Koło Przyjaciół Harcerstwa, Narodowa Organizacja Kobiet „Służba Narodowa”, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Związek Strzelecki, Towarzystwo Wioślarskie, Towarzystwo Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą i in.

Dziennik Białostocki 2 października 1930 r.

Patriotyczne nastawienie mieszkańców Ostrołęki i powiatu na tym się nie skończyło. 28 września tegoż roku w mieście odbył się wiec protestacyjny „przeciwko niemieckim zakusom na całość granic Rzeczypospolitej”. Przyjęto kolejną rezolucję:

„My, obywatele m. Ostrołęki i okolic, zebrani na wiecu dnia 28.IX.1930 r. wyrażamy stanowczy protest przeciwko godzącym w zasadnicze prawa Państwa Polskiego, atakom szowinistów niemieckich, którzy poważyli się zakwestionować niewzruszone prawa do polskiego odwiecznie Pomorza.

Stwierdzamy, że cały Naród Polski z oburzeniem piętnuje zakusy zmierzające do uszczuplenia granic Rzeczypospolitej, jakąkolwiek bądź drogą.

Nie pozwolimy pozbawić się chociażby piędzi ziemi, wydartej ze stuletniej niewoli i stwierdzamy, że powrót części ziem, zrabowanych niegdyś w rozbiorach był jedynie aktem międzynarodowej solidarności.

Pomni ofiary tych, którzy dziesięć lat temu okupili swoją krwią wolność i potęgę Ojczyzny, ślubujemy nie cofnąć się przed żadnym środkiem, koniecznym dla obrony nienaruszalności zagwarantowanych traktatami granic Polski i stojąc jak jeden mąż przez swoim Rządzie, gotowiśmy każdej chwili odeprzeć dzisiejszych spadkobierców krzyżactwa”.

Na podstawie: Dziennik Białostocki, 8 stycznia 1930 r. oraz 2 października 1930 r.

Mapa Polski z podziałem na województwa i powiaty Nakładem Wydawnictwa J. M. Bazewicz 1930 r.
0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
John

Ciekawa i ważna historia!

PICEK

A już myślałem że to propagandowy artykuł odnośnie głosowania tylko na jedną partie polityczną bo inaczej …….

2
0
Przeczytaj komentarze i dołącz do dyskusjix
()
x