Nie jesteś ubezpieczony? Czy zostaniesz przebadany? Powiatowy Urząd Pracy informuje

W związku z zagrożeniem epidemicznym, a także troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, bezpośrednia obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce (PUP) jest zawieszona. Oznacza to, że do odwołania, siedziba PUP jest zamknięta, a do budynku urzędu wpuszczani są wyłącznie pracownicy urzędu pracy.

Tym samym odwołane zostają wszystkie zaplanowane wizyty, konsultacje i umowy. Na bieżąco są rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do PUP za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej e-mailem na adres: kancelaria@pup-ostroleka.pl
  • telefonu/faxu: (29) 760 33 77, 7604562, 7604383
  • serwisu praca.gov.pl
  • platformy e-PUAP
  • poczty tradycyjnej.

Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie: staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, którzy otrzymali w 2020 r. pozytywną decyzję przyznającą daną formę wsparcia, PUP informuje, że wyznaczony w dokumencie termin zawarcia umowy przestaje być aktualny, nowy zostanie ustalony w trybie indywidualnym po ustaniu zagrożenia.

Równocześnie wstrzymane zostają wszystkie skierowania bezrobotnych na staże, prace interwencyjne… Nieobecność stażysty w zakładzie pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych uznawana jest za usprawiedliwioną i nie powoduje zawieszenia wypłaty stypendium.

W tym przypadku niezbędne jest jednak złożenie w miejscu odbywania stażu oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, a następnie dołączenie go do listy obecności składanej za dany miesiąc w urzędzie pracy. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania działalności uniemożliwiających odbywanie stażu przez osoby bezrobotne stosowne oświadczenie załącza organizator stażu.

PUP prosi o załatwianie spraw korzystając z usług elektronicznych (www.praca.gov.pl), poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego: br tel. 29 760-33-77; 29 760-43-83; 29 760-45-62.

Fot. google.com