Nauka zdalna. Komputery do szkół trafią jesienią. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach

32 szkoły z subregionu ostrołęckiego otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy zakupiony przy wsparciu środków z Funduszu Mazowsza. Na liście szkół znalazły się m.in: SP w Goworowie, ZS w Baranowie, SP w Dzbeninie, SP w Nowej Wsi, SP w Czarni, SP w Kadzidle, SP w Czerwinie, SP nr 6 w Ostrołęce, I LO w Ostrołęce i II LO w Ostrołęce.

W projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. 2 lipca umowę z samorządem Mazowsza podpisali beneficjenci z subregionu ostrołęckiego (32 szkoły na terenie dawnego województwa ostrołęckiego). Sprzęt trafi do szkół jesienią.

Szkoły otrzymają niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający możliwości technicznych w domu do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

25,8 mln zł z projektu zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla około 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

BENEFICJENCI Z SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO:

GMINA KARNIEWOSZKOŁA PODSTAWOWA W KARNIEWIE
GMINA JEDNOROŻECZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W JEDNOROŻCU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JEDNOROŻCU
GMINA KRASNESZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRASNEM
GMINA WĄSEWOZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄSEWIE IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE
POWIAT OSTROŁĘCKIZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE
GMINA DŁUGOSIODŁOZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE
GMINA RZEKUŃSZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE
POWIAT MAKOWSKIZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
GMINA SOMIANKASZKOŁA PODSTAWOWA W SOMIANCE
GMINA NURSZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NURZE
GMINA PŁONIAWY -BRAMURAPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE
GMINA BOGUTY – PIANKISZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BOGUTACH – PIANKACH
GMINA KRASNOSIELCSZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA ROLSKIEGO W DRĄŻDŻEWIE
GMINA ANDRZEJEWOSZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
GMINA RÓŻANSZKOŁA PODSTAWOWA IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE
MIASTO MAKÓW MAZOWIECKISZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM
GMINA CZARNIAPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI
GMINA GOWOROWOSZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE
MIASTO OSTROŁĘKASZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W OSTROŁĘCE
MIASTO OSTROŁĘKAI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA J. BEMA W OSTROŁĘCE
MIASTO OSTROŁĘKAII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W OSTROŁĘCE
GMINA PRZASNYSZSZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W NOWEJ KRĘPIE
GMINA SYPNIEWOZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SYPNIEWIE
GMINA KADZIDŁOSZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADZIDLE
MIASTO PRZASNYSZSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PRZASNYSZU
GMINA CZERWINSZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZERWINIE
GMINA OLSZEWO-BORKISZKOŁA PODSTAWOWA Z PRZEDSZKOLEM W NOWEJ WSI
GMINA STARY LUBOTYŃSZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA W STARYM LUBOTYNIU
GMINA RZEWNIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W RZEWNIU
GMINA CZERWONKASZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZERWONCE
GMINA BROKZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BROKU
POWIAT OSTROWSKIZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z