Nasze kościoły i dworek z pieniędzmi na remonty

12 obiektów z subregionu ostrołęckiego otrzyma pieniądze z budżetu Mazowsza na tegoroczne remonty.

W piątek 13 września członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Orzełowska spotkały się z beneficjentami, którym wręczyły certyfikaty „Cenny zabytek z Mazowsza”.

Certyfikat przyznaje samorząd województwa mazowieckiego. Dostają go zabytki o wyjątkowym znaczeniu, którym przyznano dofinansowanie na remonty.

A kto otrzymał pieniądze i na jakie inwestycje?

 • prace remontowe podziemia zabytkowego dworu w Przystani, (gm. Olszewo-Borki) – 50 tys. zł,
 • wykonanie robót  budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego kościoła oraz wieży  wraz z naprawą elementów murowanych, betonowych i stalowych powyżej orynnowania kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie – II etap prac remontowo-konserwatorskich, (parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie) – 80 tys. zł,
 • remont stropu i tynków wewnętrznych kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach (parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach) – 170 tys. zł,
 • wykonanie elewacji południowej kościoła w Sieluniu (parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Sieluniu) – 40 tys. zł,
 • prace konserwatorskie przy odnowieniu elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Czarni, (parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Czarni) – 60 tys. zł,
 • prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce (parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce) – 140 tys. zł,
 • remont konserwatorski wieży – kontynuacja Kościół pw. św. Bartłomieja (parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie) –  80 tys. zł,
 • prace przy stolarce okiennej elewacji zachodniej w drewnianym kościele pw. św. Anny (XIX w.) w Łysych (parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych)  – 54 tys. zł,
 • prace restauratorskie malarstwa ściennego krużganków oraz montaż instalacji przeciwpożarowej w Zespole Sakralnym Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego (XVII w.-XVIII w.) w Ostrołęce (parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce) – 120 tys. zł,
 • konserwacja elewacji frontowej kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego (1908-1913) w Zuzeli (parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli) – 60 tys. zł,
 • kontynuacja remontu elewacji kościoła oraz wież widokowych w Kościele pw. Narodzenia NMP w Wąsewie – II etap (parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Wąsewie) – 60 tys. zł,
 • roboty remontowo-konserwatorskie zabytkowych murów obronnych wokół kościoła w Kleczkowie – etap II (parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kleczkowie)   – 40 tys. zł.