Nasi terytorialsi się szkolili. Prawie 400 osób (zdjęcia)

W miniony weekend ponad 300 terytorialsów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoliło się rotacyjnie, a 80 rozpoczęło szkolenie podstawowe i wyrównawcze.

Ostatni weekend był bardzo intensywny dla terytorialsów z północnego Mazowsza. W sobotę od wczesnych godzin porannych wcielano nowych ochotników, a żołnierze pododdziałów brygady rozpoczynali co miesięczne szkolenie rotacyjne. Terytorialsi z Komorowa mieli zajęcia strzeleckie na strzelnicy w Kątach Węgierskich i Wesołej, a 51 batalion ćwiczył taktykę. Jednocześnie odbywały się szkolenia z zakresu działań przeciwkryzysowych.

Szkolenia w SRO

W ramach szkolenia specjalistycznego, które żołnierze odbywają w drugim roku służby w WOT, terytorialsi ciechanowskiego batalionu odbyli zajęcia dobowe. Tym razem nie miały one miejsce na placu ćwiczeń taktycznych Targonie, lecz na terenie gminy Opinogóra w miejscowości Rembowo. Podczas zajęć żołnierze korzystali z obiektów „Operacja Paintball – Rembowo”, które umożliwiły prowadzenie ćwiczeń z zakresu działań ochronno – obronnych obiektów infrastruktury krytycznej, dały również możliwość wykorzystania zdobytych dotychczas umiejętności w rzeczywistym terenie.

Wartością dodaną zajęć w takim terenie jest realizm szkolenia. Każdy nowy obiekt to nowa sytuacja taktyczna, nowy przypadek, do którego musimy stworzyć nowe rozwiązania. Dzięki temu unikamy działań szablonowych – mówi kierownik sobotnich zajęć por. Arkadiusz Rygiel.

Szkolenia poza poligonami, w rejonach, skąd pochodzą żołnierze, mogą być podejmowane dzięki wzorowej współpracy brygady z przedstawicielami lokalnych samorządów.

– Dziękuję Panu Piotrowi Czyżykowi, Wójtowi Gminy Opinogóra za umożliwienie prowadzenia szkolenia na terenie gminy. Również chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi Lokajowi za udostępnienie obiektu „Operacja Paintball – Rembowo” – mówi kierownik zajęć, por. Rygiel. – Jednakże szczególne podziękowania należą się mieszkańcom miejscowości, w których pojawiliśmy się w miniony weekend. Dziękujemy ze ciepłe przyjęcie i wyrozumiałość. – dodaje por. Rygiel.

Ćwiczenia przeciwkryzysowe

Oprócz ćwiczeń taktycznych w ramach Szkolenia Podtrzymującego Zdolności, podczas zajęć dobowych żołnierze zdobywali również nowe umiejętności w zakresie reagowania kryzysowego, wsparcia organów samorządu terytorialnego i służby zdrowia w czasach pandemii, a także wsparcia organów administracji publicznej i służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym.