Nagrody Starosty Ostrołęckiego 2020 przyznane. Oto lista nagrodzonych

Tradycyjnie, na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego w tym roku poznaliśmy laureatów Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Przyznawano je za całokształt działalności bądź wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury sukcesy sportowe.

Każdego roku laureaci otrzymują nagrodę pieniężną, która wręczana jest podczas sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, sesja odbyła się w trybie zdalnym, więc okazji do osobistego podziękowania za wkład w życie powiatu ostrołęckiego władze powiatu nie miały.

Nagroda za całokształt działalności lub wybitne osiągnięcia może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Kto ją otrzymał za 2020 rok?

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego w 2020 roku:

Marianna Pokora – zgłoszona przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich w Kadzidle w uznaniu dorobku i twórczości artystycznej oraz za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Pani Marianna to twórczyni ludowa specjalizująca się w koronkarstwie, hafciarstwie, plastyce obrzędowej (palmy wielkanocne, kwiaty, ozdoby choinkowe). Prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinie kultury kurpiowskiej tj. warsztaty artystyczne i etnograficzne.

Anna Ogniewska – zgłoszona przez Związek Kurpiów w Ostrołęce za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Założycielka zespołu folklorystycznego „Nowe Latko”, współorganizatorka Ośrodka Etnograficznego w Lelisie. Koronkarka przekazująca wiedzę i swoje umiejętności zarówno młodszym, jak i starszym.

Michalina Dębowska – zgłoszona przez Radę Miejską w Myszyńcu. Twórczyni ludowa, która ma na swoim koncie duży dorobek twórczości artystycznej. Działa na rzecz upowszechniania i ochrony kultury, współpracuje szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Organizatorka i reżyserka widowisk obrzędowych. Zajmuje się hafciarstwem, bibułkarstwem, śpiewa. Udziela się społecznie i artystycznie.

Cecylia Staśkiewicz – zgłoszona przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w uznaniu dorobku i twórczości artystycznej oraz za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Jest aktywną twórczynią ludową (wycinankarstwo, koronkarstwo), zaangażowaną także społecznie. Specjalizuje się w wycinaniu firanek z bibuły.

Męska Grupa Śpiewacza z Czarni – zgłoszona przez Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” w Czarni w uznaniu dorobku i twórczości artystycznej oraz za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Grupa powstała w 2002 roku. Jej członkami jest pięciu mężczyzn: Krzysztof Szydlik, Jan Szydlik, Waldemar Warych, Marian Samsel i Witold Kuczyński. Śpiewają w sposób archaiczny pieśni kurpiowskie według dawnych manier regionu kurpiowskiego. Grupa krzewi rodzimą kulturę, a także wprowadza innowacje artystyczne współpracując z muzykami i zespołami innych rodzajów muzyki.

Marcin Żerański – od dawna interesuje się Kurpiami, sam prowadził badania nad puszczańskim budownictwem osadnictwem, szukał śladów innowierców. Opisał bardzo wnikliwie Powiat Ostrołęcki. Jest autorem szczególnie udanych przewodników i wysoko cenionych map turystycznych. Stworzone przez Żerańskiego plany miejscowości, pocztówki okazjonalne plany poszczególnych cmentarzy, rysunki najważniejszych tras, kapliczek, zabytków, słowniczek kurpiowski, stały się dla miłośników kurpiowsko-szlacheckiego powiatu czymś niesłychanie pomocnym. Są wykorzystywane podczas lekcji regionalnych, konkursów, przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Podczas wielu spotkań promował nie tylko walory krajoznawcze powiatu oraz poszczególnych gmin, upowszechniał również wiedzę historyczną , szczegółowe kalendarium , poświęcił wiele czasu niezwykle celnym opisom obyczajów tutejszej społeczności, tradycjom, gwałtownym procesom dziejowym, których ziemie powiatu były świadkiem.

Marcin Dudziec – zgłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie za wybitne osiągnięcia sportowe. Wśród dyscyplin sportowych, które w jego życiu zajmują najwięcej miejsca są: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna i bieganie. Bierze udział w zawodach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiada długą listę osiągnięć w tenisie stołowym zajmując czołowe miejsca.