Na sesji decyzja o przyszłości Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Na najbliższej sesji Rady Miasta podjęta zostanie ważna decyzja dotycząca przyszłości Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Może ona przybliżyć muzeum do przejścia w całości pod skrzydła Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce jest współprowadzone przez miasto i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od początku jednak plany były takie, aby prowadziło je tylko ministerstwo.

W lipcu 2020 roku miasto i minister kultury i dziedzictwa narodowego podpisali list intencyjny w sprawie przekształcenia muzeum, a potem minister powołał państwową instytucję kultury Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą w Ostrołęce. Teraz przyszedł czas na decyzję radnych:

„Zgodnie z ustalonym harmonogramem po uchwaleniu przez Radę Miasta Ostrołęki przedmiotowej uchwały do końca roku 2020 zostanie zawarta umowa o połączeniu nowo powstałej instytucji państwowej z funkcjonującą obecnie samorządową instytucją Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Podniesienie rangi muzeum i prowadzenie jego dalszej działalności w postaci państwowej instytucji kultury pozwoli na podniesienie merytorycznych i organizacyjnych możliwości jego działania. Zmiany organizacyjne utworzą warunki administracyjne, merytoryczne i finansowe prowadzące do poszerzenia dotychczasowej misji muzeum w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie jego potencjału w spełnianiu potrzeb kulturalnych, zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopaństwowym.”

Sesja odbędzie się 24 września w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Początek o godz. 10.00.

Obecnie przygotowywana jest pierwsza część wystawy stałej muzeum. Niedawno instytucji udało się też pozyskać dotację od Grupy Energa na wyposażenie mającej powstać w jednym z budynków biblioteki. Muzeum znajduje się przy ul. Traugutta, w miejscu byłego aresztu. Prowadzi do niego m.in. kładka nad drogą krajową nr 61. Upamiętniać ma ono bohaterów walczących z okupantem sowieckim.

Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce