Na pilne sołeckie potrzeby: remonty, aktywizację, place zabaw..

Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2020” obejmuje 1 184 zadania zgłoszone przez 264 gminy. Umowy zostały podpisane 2 lipca.

W sumie do gmin powiatu ostrołęckiego trafi 540 000 zł. Dotacja wynosi maksymalnie 10 000 zł.

Gmina Baranowo

 • Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica
 • Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew
 • Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek
 • Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka
 • Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąk

Gmina Czarnia

 • Remont świetlico-remizy w miejscowości Brzozowy Kąt
 • Zagospodarowanie działki nr 198 w sołectwie Cupel
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bandysie
 • Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy

Gmina Czerwin

 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołowo
 • Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w miejscowości Suchcice poprzez wykonanie ogrodzenia
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Malinowo Nowe wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn poprzez wykonanie ogrodzenia
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Młode poprzez wykonanie ogrodzenia

Gmina Goworowo

 • Budowa chodnika w miejscowości Brzeźno w ramach kształtowania ładu przestrzennego na osiedlu po byłym PGR
 • Remont świetlicy wiejskiej w Czerniach jako element rozbudowy zasobów kulturalnych
 • Remont świetlicy wiejskiej w Kaczce jako element rozbudowy zasobów kulturalnych
 • Remont dachu na świetlicy w Lipiance
 • Budowa altany w Wólce Kunińskiej

Gmina Kadzidło

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Jazgarka
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Brzozowa
 • Aktywizacja sołectwa Gleba
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Kadzidło
 • Aktywizacja sołectwa Klimki

Gmina Lelis

 • Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i kominkiem w miejscowości Szkwa gm. Lelis
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, gmina Lelis
 • Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm. Lelis
 • Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm. Lelis
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki, gm. Lelis

Gmina Łyse

 • Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piątkowizna
 • Zagospodarowanie skweru przy Szkole Podstawowej w Pupkowiźnie
 • Budowa placu integracyjnego przy Szkole Podstawowej w Wejdzie
 • Zakup strojów ludowych dla KGW w Zalasiu
 • Wyposażenie placu wiejskiego w Dudach Puszczańskich

Gmina Myszyniec

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cięćk
 • Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Myszyniec Stary
 • Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wydmusy
 • Aktywizacja sołectwa Zalesie

Gmina Olszewo-Borki

 • Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie lamp ledowych
 • Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel
 • Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeraniu
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas
 • Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rżaniec

Gmina Rzekuń

 • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drwęcz gmina Rzekuń
 • Rozbudowa budynku świetlicy w sołectwie Tobolice gmina Rzekuń
 • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przytuły Stare gmina Rzekuń
 • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ławy gmina Rzekuń
 • Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ołdaki gmina Rzekuń

Gmina Troszyn

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki-Poziemaki
 • Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Dzbenin
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne
 • Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość