Myszynieckie Noce w Dzwonnicy. Koncert organowy, bicie w dzwony, noce malowanie i …

Blok wydarzeń kulturalnych organizowany jest od 14 września do 20 września w zabytkowej, nowo odremontowanej Myszynieckiej Dzwonnicy. W programie m.in. koncert organowy i warsztaty bicia w dzwony.

Nocne Czuwania w Dzwonnicy – 14 – 15 września 2020 r. początek godz. 19:00. Czuwanie modlitewne w tradycji kurpiowskiej stanowi ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Zabieranie obrazów z kościoła do wsi w okresie Oktawy Bożego Ciała, czy peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach stanowiły okazję do wspólnych modlitw, śpiewu pieśni religijnych oraz integrowały społeczność wiejską.

Poniedziałek 14 września 2020 r. godz. 19:00. Myślą przewodnią w tym dniu jest odtwarzanie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wsiach i rodzinach, które miało miejsce w latach 70 XX wieku.  Organizatorzy zapraszają w tym dniu wszystkich chętnych – najlepiej w stroju ludowym – na wspólny śpiew Maryjnych pieśni ludowych i modlitw, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Wtorek 15 września 2020 r. godz. 19:00. Celem jest odtworzenie dawnego zwyczaj  wsi kurpiowskiej jakim było organizowanie nabożeństw i modlitw majowych. Organizatorzy zapraszają w tym dniu koła różańcowe, wiejskich śpiewaków oraz wszystkich chętnych do śpiewu pieśni, głównie maryjnych oraz wspólnych modlitw. Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Noc Poezji w Dzwonnicy – 16 września 2020 r. początek godz. 19:00. Wydarzenie obejmuje czytanie poezji nocą w dzwonnicy przy klimatycznym świetle świec i lamp. Poprzez wydarzenie organizatorzy chcą promować nieznaną twórczość  ludowych poetów. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „100 rocznica urodzin Jana Pawła II” . Na zakończenie spotkanie biesiadne w kawiarence parafialnej.

Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy – 16, 17 i 18 września 2020 r. Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy to 3-dniowy cykl warsztatów malarskich odnoszących się do tradycyjnego malarstwa sakralnego stosowanego niegdyś na Kurpiach, np. przy malowaniu feretronów. Malowanie w specjalnym świetle przy świecach i lampach pozwala inaczej dostrzec barwy i pobudzić wyobraźnię, daje możliwość poczucia atmosfery dawnych czasów. W warsztatach malarskich wezmą udział: Teresa Piórkowska-Ciepierska, Piotr Kobrzyński, Monika Laskowska, Jolanta Smykowska, Aleksandra Grudzińska i Marlena Lewandowska. Udział w warsztatach może wziąć każdy bez ograniczeń wiekowych. Efektem warsztatów będzie wystawa przygotowana w Dzwonnicy, na której zostaną zaprezentowane prace wykonane przez instruktorów i uczestników warsztatów.

Nocny Dzwonnik z Myszyńca – 19 i 20 września 2020 r. Cykl obejmuje: Warsztaty bicia w dzwony – 19 września , początek godz. 14:00; Konkursu bicia dzwonów – 19 września, początek godz. 19:00; Koncert finałowy – Koncert organowy w wykonaniu Adama Tańskiego, podsumowujący cykl imprez – niedzielę 20 września początek godz. 18:00 w Bazylice Myszynieckiej. „Dzwonienie na chwałę Pana” i w celu wzywania Bożego miłosierdzia to dawny zwyczaj na ziemiach kurpiowskich, który niegdyś powszechny, lecz w czasach dzisiejszych ograniczony tylko do niektórych obrzędów religijnych. Unikatowa dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdą się 4 dzwony jest doskonałym miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia, które będzie promować efektywne wykorzystanie zabytku.

Organizatorzy: Miasto i Gmina Myszyniec; Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu; Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu; Województwo Mazowieckie; Powiat Ostrołęcki