Myszyniec i Łyse na szlaku teatralnej karawany

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej. W tym roku aktorzy odwiedzili m.in. Myszyniec i Łyse.

W tegorocznej edycji festiwal został rozegrany w sześciu miejscowościach województwa mazowieckiego. 29 czerwca Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji zawitał do Myszyńca, a 30 czerwca – do Łysych.

Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje. Faktycznie jednak uczestnikami wydarzeń festiwalu są całe rodziny.

W programie każdego całodniowego festiwalu znajdują się: dwa spektakle profesjonalnych teatrów ulicznych, działania teatralne i parateatralne (pantomima, performance, drama), działania plastyczne (tworzenie strojów scenicznych, kukiełek, scenografii), gry zręcznościowe i wielkogabarytowe zabawki, zabawy cyrkowe oraz działania aktorów i animatorów.

Wykonawcami spektakli są profesjonalne zespoły teatralne. W pierwszym przedstawieniu wprowadzają najmłodszych widzów w świat marzeń i wyobraźni. Drugi, wieczorny spektakl, gwarantuje wspaniałą zabawę dla całej rodziny.

Wykonawcami programu Karawany. Wędrującego Festiwalu Sztuki i Animacji byli m.in. Teatr Akt, Teatr Bajlandia, Teatr Ewolucji Cienia, Teatr Gry i Ludzie, Teatr Legendarium, Teatr Malutki, Teatr Mimo, Teatr Plastyczny Makata, Teatr pod Orzełkiem, Teatr Scena, Teatr Snów
Teatr Sztuka Ciała.

W tegorocznym repertuarze znalazły się m.in. spektakle: „Awanturka z zielonego podwórka – teatru BAJLANDIA oraz „W niemym kinie” – teatru MIMO.