Muzeum Żołnierzy Wyklętych będzie podlegać ministerstwu. Podpisano list intencyjny

Ratusz poinformował, że miasto podpisało ze Skarbem Państwa list intencyjny w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Muzeum ma stać się państwową instytucją kultury, która podlegać będzie ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

Podpisanie wspomnianego listu intencyjnego miało miejsce 8 lipca. Skarb Państwa reprezentował minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, miasto – prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Oczywiście list intencyjny to wstępna deklaracja, ale trudno sobie wyobrazić, aby w przyszłości od niej odstąpiono.

Obecnie muzeum jest współprowadzone przez miasto i ministerstwo. Od początku jednak zakładano, że instytucja upamiętniająca bohaterów walczących z okupantem sowieckim przejdzie pod skrzydła ministerstwa.

„Na podstawie prowadzonych między Miastem i Ministerstwem rozmów oraz uchwał Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. i z dnia 30 grudnia 2019 r. zdecydowano o przekazaniu prowadzenia Muzeum właściwemu ministrowi” – przypomina Urząd Miasta Ostrołęki. – „Pierwszym etapem jego realizacji było podpisanie wyżej wspomnianego listu intencyjnego. Zgodnie z jego postanowieniami 12 sierpnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał zarządzenia powołujące państwową instytucję kultury pn. Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą w Ostrołęce i nadające mu statut.”

Do końca roku 2020 zostanie zawarta umowa o połączeniu nowo powstałej instytucji państwowej z funkcjonującą obecnie samorządową instytucją Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).

„Podniesienie rangi Muzeum i prowadzenie jego dalszej działalności w postaci państwowej instytucji kultury pozwoli na podniesienie merytorycznych i organizacyjnych możliwości jego działania. Zmiany organizacyjne utworzą warunki administracyjne, merytoryczne i finansowe prowadzące do poszerzenia dotychczasowej misji Muzeum w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie jego potencjału w spełnianiu potrzeb kulturalnych, zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopaństwowym. Celem połączonego Muzeum będzie w szczególności upowszechnianie historii i wiedzy o dziedzictwie zbrojnego podziemia antykomunistycznego, w tym o dziejach i dorobku powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, a także prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.”

Obecnie w Muzeum trwają prace związane z przygotowaniem wystawy stałej. To ma być pierwsza część ekspozycji.