Muzeum w Ostrołęce nominowane do prestiżowej nagrody

Rewitalizacja i rozszerzenie działalności Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019.

Do 6 maja można oddać głos w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. W gronie nominowanych jest projekt „Rewitalizacja. Per causam ad animi” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Inwestycja dobiegła końca we wrześniu 2018 roku. Muzeum zyskało nowe powierzchnie na stałe ekspozycje oraz działalność edukacyjną, obiekty zostały dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych oraz starszych, z dysfunkcjami ruchowymi. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano energooszczędne oświetlenie ledowe, a w obiektach – niebędących zabytkami, wykonano termomodernizację. W budynkach zamontowano wentylację z odzyskiem ciepła.

Koszt przekroczył 8,1 mln zł (w tym: EFRR: 3,1 mln zł oraz dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego 5 mln zł).

W uzasadnieniu niminacji czytamy m.in.:

„ …należy stwierdzić, że Muzeum jako instytucja uzyskało niezbędną dla swojego dalszego rozwoju bazę lokalową i wyposażenie techniczne, umożliwiające stworzenie oferty programowej na wysokim poziomie, która jest dostępna w równym stopniu dla wszystkich odbiorców. Program użytkowy pomieszczeń będących w posiadaniu muzeum zapewnia muzealnikom komfort pracy i bezpieczeństwo zbiorów tworząc perspektywy dalszego rozwoju w szczególności powiększania kolekcji. Mieszkańcy Ostrołęki i regionu zyskali piękną wizytówkę, zaś odwiedzający miasto turyści mają możliwość obcowania ze sztuką i kulturą regionu w pięknych wnętrzach spełniających obowiązujące w Europie standardy. Podjęte działania są zgodne z misją muzeum. Muzeum Kultury Kurpiowskiej poprzez gromadzenie i zachowanie artefaktów przeszłości o wartości naukowej, estetycznej i emocjonalnej sprzyja ich aktywnemu poznawaniu, kształtowaniu postaw społecznych, budowania tożsamości oraz szacunku dla niepowtarzalnego dziedzictwa kultury lokalnej oraz kultury polskiej i światowej.”

Głos na Muzeum Kultury Kurpiowskiej można oddać do 6 maja, do godz. 12.00:

GŁOSOWANIE