Modlitwa o jedność chrześcijan

Co roku, pomiędzy 18 a 25 stycznia, odbywa się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Przeczytajcie modlitwę powszechną o jedność chrześcijan.

Hasło Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2021 roku brzmi: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). W diecezji łomżyńskiej o jedność chrześcijan będziemy się modlić w trakcie Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 16 stycznia. Po nabożeństwie odbędzie się konferencja naukowa o tematyce ekumenicznej, ze względu na pandemię będzie jednak zamknięta.

Poniżej publikujemy tekst modlitwy o jedność chrześcijan.

Modlitwa o jedność chrześcijan

Bóg obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne modlitwy.

1. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radości. Ciebie prosimy…

2. „Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby niestrudzenie pracowali nad kształtowaniem jednego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Módlmy się za odpowiedzialnych za życie publiczne w naszej Ojczyźnie, aby służyli na rzecz dobra wspólnego w miłości i prawdzie. Ciebie prosimy…

4. „Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy…

5. „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo…”. Módlmy się za nas samych, abyśmy dali się przemienić słowu, które usłyszeliśmy. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Fot. Pixabay