Modlitwa o jedność chrześcijan. Oto jej tekst

Zbliża się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Trwać będzie od 18 do 25 stycznia.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W tym roku tematem wiodącym obchodów jest fragment z Dziejów Apostolskich ,,Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2).

Na stronie internetowej diecezji łomżyńskiej czytamy:

Dostrzegając brak wspólnoty w wyznawaniu wiary wśród wyznawców Chrystusa, podejmujmy kroki w stronę jedności poprzez zaangażowanie się w modlitwę w Tygodniu o Jedność Chrześcijan.

Poniżej publikujemy tekst modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan, która została zaakceptowana przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Modlitwa powszechna o jedność chrześcijan

Modlitwa wiernych

Bóg pierwszy okazał nam swoją życzliwość i uzdolnił nas do wszelkiego dobrego czynu. Zanieśmy do niego wspólne prośby.

1. Bóg pierwszy pojednał nas ze sobą. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby nie ustawali w wysiłkach na rzecz pojednania rodziny chrześcijańskiej. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

2. Bóg pierwszy nas oświecił. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby napełnieni światłem Ducha Świętego w duchu służby mądrze przewodzili ludowi Bożemu. Ciebie prosimy –  

Wysłuchaj nas, Panie!

3. Bóg jest źródłem naszej nadziei. Módlmy się za wątpiących i odchodzących od Boga, za wszystkich, którzy przeżywają duchowe trudności, aby zwyciężyła w nich moc wiary. Ciebie prosimy-    

– Wysłuchaj nas, Panie!

4. Bóg jest naszym pokrzepieniem. Módlmy się za chorych na duszy i ciele, aby zostali uzdrowieni. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

5. Bóg pierwszy nas przyjął. Módlmy się za opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali naszej pomocy. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

6. Bóg wzywa do nawrócenia. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddawali się nieustannie przemieniającej łasce Chrystusa. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

Boże nasz Ojcze, Ty jesteś godny wszelkiego zaufania. Tobie powierzamy nasze prośby, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Boże, dawco życia, dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, która nas koi i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. Modlimy się, aby nasze Kościoły były zawsze otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. Daj nam Ducha szczodrości wobec wszystkich, kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. Prosimy o to w imię Twojego Syna, który króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.