Młodzież z gminy Rzekuń podjęła się takiego wyzwania

Młodzież z gminy Rzekuń od stycznia do czerwca realizuje projekt „Zawisaki leśne stworki – gra terenowa dla młodszych kolegów z użyciem aplikacji mobilnej”.

Projekt realizowany jest w ramach regionalnego programu grantowego „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Głównymi sprawcami całego zamieszania są młodzi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu.

Urząd Gminy Rzekuń pisze:

„Młodzi ludzie podjęli się rekrutacji swoich kolegów. Wszystkie przygotowania i działania postanowili udokumentować w postaci filmu. Podczas warsztatów praktycznych nauczą się tworzenia gry mobilnej, używania kodów QR, prowadzenia animacji i zabaw dla dzieci, by móc je później wykorzystać podczas gry terenowej.

Będą promować projekt wśród lokalnej społeczności, przez co nauczą się przygotowywania tekstów promocyjnych oraz pokonywania wstydu w rozmowie z dorosłymi.

Spotkają się z władzami gminy, lokalnymi instytucjami: strażą pożarną, nadleśnictwem, policją, grupą ratowniczą, w celu ustalenia zakresu współpracy i pozyskania ich akceptacji przy realizacji projektu.”