Mieszkania komunalne. Wykup – póki bonifikaty duże

Ceny mieszkań mogą przyszłym roku dramatycznie wzrosnąć – przewiduje prezydent Ostrołęki. I zachęca najemców takich mieszkań do jak najszybszego złożenia wniosku o wykup lokali.

By wykupić mieszkanie komunalne nie można mieć zaległości czynszowych, i trzeba złożyć wniosek. Najlepiej do końca 2019 roku, póki ceny nieruchomości nie podskoczyły, i póki sprzedaż mieszkań stanowiących własność miasta Ostrołęki odbywa się na korzystnych warunkach.

Obecnie obowiązują wytyczne z lutego 2010 roku, według których bonifikaty wynoszą:

– 70 proc. ceny nieruchomości dla najemców lokali, w odniesieniu do których umowa najmu została zawarta po upływie 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie
oraz
 50 proc. ceny nieruchomości dla najemców lokali, w odniesieniu do których umowa najmu została zawarta przed upływem 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie. W przypadku zapłaty ceny jednorazowo udzielana jest dodatkowa bonifikata w wysokości 15 proc.

Cenę nieruchomości można również rozłożyć na 10 rocznych rat, przy czym pierwsza wpłata następuje przed podpisaniem aktu notarialnego, a następne przez okres 9 lat. 

Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Ostrołęka, Plac Gen. Józefa Bema 1, pok. nr 218 oraz nr telefonu 29 764 68 11 wew. 236.