Miasto chce pomóc przedsiębiorcom. Na co mogą liczyć?

Prezydent Ostrołęki poinformował przedsiębiorców o procedurach związanych z płatnością oraz udzielaniem ulg w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Dla wielu firm, także w Ostrołęce, ostatnie tygodnie były ciężkim okresem. Przyczyniła się do tego epidemia koronawirusa. Obecnie życie gospodarcze powoli wraca do normy, ale przed przedsiębiorcami wciąż wiele niewiadomych związanych z dalszym prowadzeniem działalności.

Rząd przygotował dla nich tarczę antykryzysową, ale też wsparcia udzielają samorządy. W Łomży na przykład pod koniec kwietnia Rada Miasta uchwaliła Łomżyński Pakiet Antykryzysowy.

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik zadeklarował, odpowiadając na interpelację radnego Jacka Łuby, pomoc dla przedsiębiorców. Chodzi o ulgi od podatków.

W piątek 29 maja poinformowało o wsparciu dla ostrołęckich przedsiębiorców. Poniżej treść pism Łukasza Kulika, które skierował do nich:

Podatek od nieruchomości

Szanowni Państwo,

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu firm w naszym mieście, zwracam się do Państwa z informacją wyjaśniającą procedury związane z płatnością oraz udzielaniem ulg w zakresie podatku od nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych jest decyzja, a dla osób prawnych – deklaracja. Wiele osób i firm nie opłaciło podatków w wymaganych terminach, w związku z powyższym Urząd Miasta Ostrołęki jest zobowiązany do przesłania Państwu upomnienia. Mając na uwadze, iż terminy płatności pierwszych rat już minęły, oprócz należności głównej zostaną Państwo obciążeni odsetkami z tytułu nieterminowej płatności.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zachęcam Państwa do złożenia wniosków o:

 • odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości wraz z wnioskiem o umorzenie odsetek i kosztów upomnienia (druk w załączeniu).  Proponuję Państwu wskazanie nowego terminu płatności:
        – dla osób fizycznych – 15 września 2020 r.
        – dla osób prawnych – 31 sierpnia 2020 r.
 • warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o odroczenie terminu płatności jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszym jest „formularz informacji” (druk w załączeniu), drugim jest dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 4 miesiące 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Gdyby Państwa sytuacja do czasu odroczenia zaległości podatkowej uległa dalszemu pogorszeniu, proponuję Państwu złożenie kolejnego wniosku o:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za część 2020 roku (druk w załączeniu). Taki wniosek będą mogli Państwo złożyć najwcześniej:
        – dla osób fizycznych – 15 września 2020 r.
        – dla osób prawnych – 31 sierpnia 2020 r.

  Ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany,

– warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o umorzenie odroczonej zaległości podatkowej jest dołączenie jednego dokumentu przedstawiającego strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 7 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Przy okazji dziękuję tym z Państwa, którzy złożyli deklaracje i opłacili raty podatku w wymaganym terminie. Gdyby Państwa sytuacja ekonomiczna również uległa pogorszeniu, proponuję złożenie wniosku o:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za część 2020 roku (druk w załączeniu). Taki wniosek będą mogli Państwo złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności kolejnej raty, ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej, wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany,
 • warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o umorzenie zaległości podatkowej jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszy to formularz informacji (druk w załączeniu), a drugi to dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za okres 5 pełnych miesięcy 2020 r. poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, oraz analogiczny okres roku 2019 (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Jednocześnie informuję Państwa, iż w przypadku złożenia takich wniosków Urząd Miasta Ostrołęki nie będzie pobierał związanej z tym opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności.

Podatek od środków transportowych

Szanowni Państwo,

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu firm w naszym mieście, zwracam się do Państwa z informacją wyjaśniającą procedury związane z płatnością oraz udzielaniem ulg w zakresie podatku od środków transportowych.

Podstawą do naliczenia podatku od środków transportowych jest deklaracja, którą należy składać corocznie w terminie do 15 lutego. Widzę, iż wiele firm z branży transportowej nie złożyło jej w wymaganym terminie. W związku z powyższym Urząd Miasta Ostrołęki jest zobowiązany do przesłania Państwu wezwania do złożenia takiej deklaracji.

Na podstawie złożonej deklaracji zostanie dokonany przypis należności oraz wskazane daty uiszczenia należnego podatku. Mając na uwadze, iż termin płatności pierwszej raty już minął, oprócz należności głównej zostaną Państwo obciążeni odsetkami z tytułu nieterminowej płatności. Dotyczy to również tych podmiotów, które złożyły deklarację w terminie, ale nie opłaciły pierwszej raty.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zachęcam Państwa do złożenia wniosków o:

 • odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej z tytułu pierwszej raty podatku, wraz z wnioskiem o umorzenie odsetek i kosztów upomnienia (druk w załączeniu). Proponuję Państwu wskazanie terminu płatności drugiej raty – czyli 15 września 2020 r. – jako terminu płatności całego należnego podatku za rok 2020.
 • warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o odroczenie terminu płatności jest dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszym jest „formularz informacji” (druk w załączeniu), drugim jest dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 4 miesiące 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odroczenie, będą Państwo zobowiązani do uiszczenia całości podatku w terminie do 15 września 2020 r. Gdyby Państwa sytuacja do tego czasu uległa dalszemu pogorszeniu, proponuję Państwu złożenie kolejnego wniosku o:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za 2020 rok, w całości lub części (druk w załączeniu). Taki wniosek będą mogli Państwo złożyć najwcześniej dzień po 15 września 2020 r., ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.
 • warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o umorzenie zaległości podatkowej jest dołączenie jednego dokumentu przedstawiającego strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 8 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Przy okazji dziękuję tym z Państwa, którzy złożyli deklarację i opłacili pierwszą ratę podatku w wymaganym terminie. Gdyby Państwa sytuacja ekonomiczna również uległa pogorszeniu, proponuję złożenie wniosku o:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za 2020 rok, w całości lub części (druk w załączeniu). Taki wniosek będą mogli Państwo złożyć najwcześniej dzień po 15 września 2020 r., ponieważ dopiero w momencie powstania zaległości podatkowej wniosek o jej umorzenie może być rozpatrywany.
 • warunkiem pozytywnego rozpatrzenia „wniosku” o umorzenie zaległości podatkowej będzie dołączenie dwóch dokumentów. Pierwszy to „formularz informacji” (druk w załączeniu), a drugi to dokument przedstawiający strukturę przychodów i kosztów za pierwsze 8 miesięcy 2019 i 2020 r. (są one niezbędne do udokumentowania pogorszenia sytuacji ekonomicznej).

Jednocześnie informuję Państwa, iż w przypadku złożenia takich wniosków Urząd Miasta Ostrołęki nie będzie pobierał związanej z tym opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Max

Ale się wysilili, może łaskawie nie naliczą odsetek. Ratusz pobił rekord pozoranctwa gdy chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców

Maro

Po prostu szał, po takim wsparciu przedsiębiorcy z O-ki podbiją świat

Ola

A Suchy już skorzystał ?

Vorpath

Dadzą baleron, kiełbasę (koniecznie z musztardą) i kaszankę 🙂