Mianowania, nominowania i nagrody dla nauczycieli. Uroczystość w SP nr 6

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powierzenia stanowisk dyrektorom szkół odbyła się 28 sierpnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „- to słowa ślubowania wypowiedziane podczas uroczystości przez 30. nauczycieli, którzy 28 sierpnia odebrali z rąk prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika akty mianowania.

Otrzymali je:
1. Magdalena Justyna Kacperek – nauczyciel  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
2. Małgorzata Ewelina Ustarbowska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
3. Ewa Kinga Okowicka-Dyl – nauczyciel  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
4. Mateusz Jezierski – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
5. Przemysław Bartosz Baranowski – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
6. Jolanta Wagner- Kaczmarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
7. Marzena Waszyk – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich  w Ostrołęce
8. Anna Maria Panuś – nauczyciel  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich  w Ostrołęce
9. Agnieszka Ludwiczak – nauczyciel I liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema  w Ostrołęce
10. Milena Rostkowska – nauczyciel  II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida  w Ostrołęce
11. Dorota Drężek – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej  w Ostrołęce
12. Łukasz Rutkowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce
13. Radosław Jastrzębski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica  w Ostrołęce
14. Bartosz Witkowski – nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica  w Ostrołęce
15. Ewa Truskolaska-Rusak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica  w Ostrołęce
16. Martyna Morshed – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce
17. Patrycja Murawska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce
18. Ewa Sulej – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce
19. Jolanta Romanik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce
20. Mateusz Kruczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
21. Iwona Nina Kośnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5  im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
22. Anna Długołęcka – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce
23. Paula Skiba – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
24. Bożena Ewa Godzieba – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce
25. Sylwia Żebrowska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce
26. Sylwia Śmiarowska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce
27. Joanna Lemańska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce
28. Aneta Kęszczyk – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce
29. Magdalena Szewczyk – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce
30. Anna Lenkiewicz – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce.

Nominację dyrektorskie otrzymali:
1. Alina Bałdyga – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2. Anna Dudzic – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
3. Barbara Stepnowska – Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
4. Krzysztof Florczak – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
5. Magdalena Kamińska – p.o. dyrektora w Przedszkole Miejskie Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce

Były też okolicznościowe nagrody jubileuszowe. Za 40-lecie pracy zawodowej dla Elżbiety Waszczyk, dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 7 „Tęczowa Kraina” oraz za 30-lecie pracy zawodowej dla Agnieszki Kowalskiej, dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Kraina Misiów” i Zbigniewa Milewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza.

Były też podziękowania za pełnienie obowiązków dyrektora od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku dla Elżbiety Olszewskiej – p.o. dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” oraz Mariusza Głażewskiego – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.