Mazowiecki bibliotekarz online – bezpłatne szkolenia

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce otrzymał dotację, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w Sieci”, skierowaną do bibliotekarzy na cykl szkoleń pt. „Mazowiecki bibliotekarz online”.

Bezpłatne szkolenia, realizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce oraz Zarządem Głównym SBP i zaplanowane od czerwca do września, będą szansą na rozwój kompetencji cyfrowych bibliotekarzy naszego regionu. Weźmie w nich udział 80 pracowników bibliotek północno-wschodniego Mazowsza.

Uczestnicy szkoleń poznają narzędzia i strategię działań w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), obsługę platformy do podcastów, zdobędą też informację na temat organizacji webinarium oraz poznają narzędzia, które pozwolą przygotować i przeprowadzić interaktywną prezentację promującą działania biblioteki.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez doświadczonych trenerów, specjalistów w zakresie wykorzystywania nowych technologii, z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Pierwsze szkolenia odbędą się już w czerwcu.