Matura 2020: jak będzie wyglądać? Nowe zasady

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku. A pewne zasady, jak wiadomo, zostaną zmienione. Tak ma wyglądać matura 2020 w czasie epidemii koronawirusa.

Lista nowych zasad związanych z przeprowadzaniem egzaminów (nie tylko matury 2020, ale też i ósmoklasisty, gimnazjalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego) jest dość długa. Wystarczy wspomnieć, że wytyczne podzielono na 6 sekcji, a cały dokument liczy 27 stron.

Dlatego my tylko podamy kilka najważniejszych informacji dotyczących organizacji matury 2020 czy innych egzaminów. Oto one:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.,
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zawsze też media zamieszczały zdjęcia z matur 2020: na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu. W tym roku przedstawiciele mediów wejść do szkoły nie będą mogli ze względu na epidemię koronawirusa.

Wszystkie wytyczne znajdziecie tutaj: