Marszałek zabrał 120 mln zł. Jaki będzie los linii kolejowej Ostrołęka-Chorzele?

Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje, że nie ma zagrożenia by realizować projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele”. Niemniej, straty mogą być poważne.

„Nieprawdą jest, że były ustalenia między Urzędem Marszałkowskim a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. dotyczące fazowania projektu Ostrołęka – Chorzele. Takie stwierdzenie było jednostronną informacją Marszałka Województwa. Informacja Marszałka o pozbawieniu projektu dofinansowania unijnego (120 mln zł) stawia PLK w trudnej sytuacji, gdyż może narazić na stratę finansową, znacząco przekraczającą kwotę 100 mln zł” – czytamy w komunikacie rzecznika prasowego PKP PLK.

Komunikat ten, z 6 maja, związany jest z decyzją marszałka o przeniesieniu 120 mln zł przeznaczonych na modernizację mazowieckiego odcinka linii na walkę z COVID-19.

Tymczasem roboty na torach idą pełna parą. PLK planuje zakończenie projektu w połowie 2022 roku.

Umowa została podpisana w lipcu 2019 roku. Projekt realizowany jest w trybie „projektuj i buduj”, tzn. że wykonawca zgodnie z umową ma 11 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednocześnie rozpoczął się prace przygotowawcze. Stary tor zdemontowano już na odcinku prawie 40 kilometrów. Wykonawca przygotował materiał, w tym podkłady, szyny oraz tłuczeń do kolejnych prac i zakupił 70 proc. materiałów, co gwarantuje płynność realizacji inwestycji.

O postępie prac na bieżąco informowany jest marszałek województwa mazowieckiego. Dla projektu pozyskano w marcu Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Decyzja stanie się ostateczna w połowie maja 2020 roku. Wystąpiono o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Opracowywane są wnioski o pozostałe decyzje, które będą uzyskane w bieżącym roku – podkreśla rzecznik PKP PLK.

Zdaniem marszałka inwestycja jest w powijakach i był to jeden z powodów dyslokacji finansów.

Tymczasem podczas konferencji, która odbyła się 6 maja, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zaznaczył, że przy realizacji inwestycji na linii od Ostrołęki do Chorzeli nie ma żadnych opóźnień.

PKP PLK nie podoba się też pomysł marszałka Struzika, by prace na linii 35 finansowane były w nowej perspektywie finansowej UE. Powód jest prosty: nie wiadomo, kto za parę lat decydował będzie o Regionalnych Programach Operacyjnych, nie wiadomo też jakie będą na to przeznaczone środki finansowe.