Łukasz Kulik: „W związku z dzisiejszymi «rewelacjami» zamieszczam oświadczenie”

W związku z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi niedopełnienia obowiązków służbowych i nieprawidłowości przy przetargu prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik wydał oświadczenie. Komunikat Prokuratury Okręgowej w Łomży w sprawie postawienia mu zarzutów nazywa „rewelacjami” i broni się na Facebooku. Przypomnijmy, że według informacji z Prokuratury, prezydent Ostrołęki nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

„W związku z dzisiejszymi «rewelacjami» zamieszczam oświadczenie zawierające moje stanowisko w tej sprawie. PS. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia przyjaciołom, pracownikom i mieszkańcom” – napisał w oświadczeniu, które zamieścił na Facebooku, prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

Chodzi oczywiście o zarzuty prokuratorskie, które usłyszał prezydent Ostrołęki, a o których informowaliśmy TUTAJ. Prokurator przedstawił mu zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z nieprawidłowościami przy przetargu na budowę ul. Majewskiego. Sprawa dotyczy również Marka T. Oświadczenie opublikowało także na Facebooku Miasto Ostrołęka, dla odmiany nazywając zarzuty prokuratorskie nie „rewelacjami”, a medialnymi „spekulacjami”.

W oświadczeniu pojawia się wątek „goniących za sensacją mediów”, które nie prosiły prezydenta o jakikolwiek komentarz. My ze swojej strony tylko dodamy, że pisaliśmy do kierownika biura prasowego ratusza, czy w sprawie prezydent zamierza wydać oświadczenie. Ostatecznie prezydent Ostrołęki oświadczenie wydał, a my publikujemy je w całości:

Przypominamy też komunikat Prokuratury Okręgowej w Łomży w sprawie zarzutów dla prezydenta Ostrołęki:

„W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łomży śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Ostrołęka, w okresie od listopada 2018 roku do kwietnia 2019 roku poprzez zapewnienie ustalonym osobom nieuprawnionego i nieograniczonego dostępu do dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówień, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, faktur i innych, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., podżegania do usunięcia dokumentacji znajdującej się w siedzibie w/w spółki, a także niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Ostrołęka, poprzez zaniechanie powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w dniu 23.07.2020 roku prokurator przedstawił zarzut Łukaszowi K. – Prezydentowi Miasta Ostrołęka.

Łukaszowi K. prokurator przedstawił zarzut niedopełnienia w dniu 3 września 2019 roku w Ostrołęce, jako Prezydentowi Miasta Ostrołęka obowiązków służbowych związanych z czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego inwestycji pn. Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”, gdzie jako kierownik zamawiającego, złożył oświadczenie, iż nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowego postępowania w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówienia Markiem T., umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a także wiedząc, iż Marek T. będąc prawomocnie skazany z art. 286 § 1 k.k. podlega wykluczeniu z przetargu zaniechał działań zmierzających do weryfikacji karalności Marka T. i wykluczenia go z przetargu, po czym w dniu 12 września 2019 roku zawarł jako Prezydent Miasta Ostrołęka umowę nr KPZ.272.12.2019 z Markiem T. jako wykonawcą, na mocy której zlecił wykonawcy działającemu jako właściciel firmy TYSZMARK-POL MPBO wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” ustalając wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 505 086,15 zł (pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy), czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. i na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się koniecznością zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowania równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych.

Wyżej wymieniony podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 złotych oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz miasta Ostrołęka, a także zabezpieczenie majątkowe na poczet grzywny w kwocie 30.000 złotych.

W toku śledztwa zabezpieczono dokumentację Urzędu Miasta Ostrołęka, w tym dotyczącą organizowanych przez Miasto przetargów. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej przetargu związanego z inwestycją pn. Budowla ul. D. Majewskiego w Ostrołęce ustalono, iż Prezydent jako kierownik zamawiającego złożył w’ dniu 3 września 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych pisemne oświadczenie o braku przesłanek wykluczających go z postępowania.

Jedną z przesłanek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne z postępowania przetargowego jest okoliczność wskazana w art. 17 ust. 1 pkt. 3 cytowanej wyżej ustawy, a mianowicie fakt pozostawania w stosunku zlecenia przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne z osobą ubiegającą się o zamówienie.

Przedmiotowe oświadczenie, zgodnie z art. 17 ust. 2 cyt. wyżej ustawy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ubiegającym się o zamówienie był Marek T., który w konsekwencji wygrał przetarg. Ustalono, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Ostrołęka zawarł z Markiem T. umowę zlecenia na wykonywanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówień, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, faktur i innych. Umowa zlecenia wygasła z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ubiegający się o zamówienie Marek T. był prawomocnie skazany przez Sąd za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a cyt. ustawy osoba taka podlega wykluczeniu z przetargu. Z zeznań świadka Marka T. wynikało, iż Prezydent wiedzę o jego karalności posiadał już w listopadzie 2018 roku. W dniu 12 września 2019 roku Prezydent Miasta Ostrołęka zawarł z Markiem T. jako wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. Budowa ul. D. Majewskiego w ramach zadania inwestycyjnego „ Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”. Wartość kontraktu wynosiła 505 086,15 złotych. Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez Miasto.”

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Franek

Kulik myśli,ze skoro złożył zawiadomienie w sprawie złożenia fałszywego oświadczenia o niekaralności przez Marka T.,to teraz ma kryty tyłek?Chlopie,przeciez wiesz,ze nie miałeś wyjścia właśnie po to,aby ratować swój zad, wykapałeś „przyjaciela”.Przecież skoro wszyscy trąbili o tym,ze wyszły przekręty w przetargach,to szybciutko pobiegleś do prokuratury aby sie wybielić!A prokurator postawił słuszny zarzut,bo każdy wie,ze znasz Marka T. od kołyski…Teraz dodatkowo oskarżasz komisje przetargową????!!!Przeciez to ty,jako kierownik zamawiającego odpowiadasz za przetargi!!!Na koniec stwierdzasz,ze Firma Marka T.byla najtansza i dlatego wygrywala przetargi..?A dlaczego wygrywala przetargi?Czy to nie kto inny,jak Marek T.mial wgląd do strategicznych dokumentow w Miescie,w tym do przetargow?Śmierdzi na odległość!Moze i… Czytaj więcej »

Prison

Kuliku zacznij skupować słoninę trzeba będzie dużo smalcu. Krata czeka

50 tyś w reklamówce jednorazowej

Rzad musi rbić tak żeby wszędie byli przedstawiciele picu, kazdego innego trzeba zgnoić

Grubo

Dlaczego za rządów kulika nie wymagano w przetargach,w ktorych uczestniczył jego przyjaciel Marek T. zaswiadczenia z KRK o niekaralnosci (za rządów Kotowskiego,taki dokument był obowiązkowy,by w ogóle przystąpić do przetargu).Nasuwa sie podejrzenie,ze Kulik (skoro podobno świetnie znał Marka T. )wiedzial,ze kolega nie przyniesie mu takiego dokumentu, wiec go nie wymagal…w zamian za to Marek T. przedstawil wlasnorecznie napisane oswiaczenie (gdyz oswiadczenie musi byc wymagane w przetargach)ze nie byl karany (a to nieprawda),a kulik je przyjął i udał, ze nie wie,ze przyjaciel byl karany.. Przez to MArek T. wygrywal wiekszosc przetargow w miescie i zawsze mial najatrakcyniejsza oferte…czy nie pomógł mu… Czytaj więcej »

DAM

finanse miasta wyglądają lepiej niż za poprzedników dług zmalał ze 125 mln złotych do 111 mln złotych, a inwestycje są realizowane i dokańczane jedna po drugiej.

warto przypomnieć jak zostało zostawione miasto,

tępiciel lemingów

Finanse miasta wyglądają lepiej dzięki ograniczeniu nowych inwestycji,a nie premii i nagród w UM. Inwestycje są realizowane te zaczęte przez poprzedników.

warto przypomnieć,jak zostawiono miasto,z iloma inwestycjami, a jak wyglądają nowe inwestycje, których jak na lekarstwo.