Linia kolejowa 35. Marszałek zabiera sto milionów i dzieli projekt na dwie fazy

20 maja marszałek Adam Struzik przedstawił radnym informację dotyczącą realizacji projektów kolejowych przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczyło trzech linii kolejowych realizowanych przez PKP PLK.

  • rewitalizacja linia 28 Wieliszew-Zegrze (wartość projektu 55,3 mln zł, długość linii 3,7 km, wniosek złożony w lutym 2020 r.);
  • modernizacja linii 35 Ostrołęka-Chorzele (wartość projektu 398,1 mln zł, nie złożono jeszcze wniosku ze względu na brak decyzji środowiskowej, zmniejszono dofinansowanie unijne o 100 mln zł i podzielono projekt na dwie fazy);
  • budowa linii kolejowej od stacji w Modlinie do lotniska (wartość projektu 153,7 mln zł, długość linii 6 km, wniosek dotyczący I fazy dokumentacyjnej o wartości 9 mln zł PKP PLK planuje złożyć w I kwartale 2021 r.).